(Luke 9:57-62) Ang Katotohanan sa Pagsunod kay Kristo


 Sa mensaheng ito ay ating makikita ang katotohanan tungkol sa pagsunod o pagiging disipulo ni Hesus. Mainam na balikan ang mga katotohanang ito upang makapagmuni-muni tayo patungkol sa ating relasyon kay Hesus at pananampalataya sa Kaniya.

Tatlong bagay ang matututunan natin tungkol sa pagsunod:

1. Huwag asahang madali ang pagsunod kay Kristo (vv. 57-58)
2. Huwag ipagpaliban ang pagsunod kay Kristo (vv. 59-60)
3. Huwag palilihis sa pagsunod kay Kristo (vv. 61-62)

Mapapakinggan po natin ang mensahe rito:

Length: 41:13 (please wait for a few seconds for the audio to load)

Narito po ang outline ng mensahe:
Image Source: https://everydayexiles.com/2019/06/04/obedience-is-belief/lydiamccord/
Next Next

0 comments:

Post a Comment