Thank You HP Youth Sta. Rosa!Sa aking mga kapatid sa HP Youth Sta. Rosa,

Ako'y lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon sa pagkakataong ibinigay Niya sa akin upang tumulong sa inyong ministry sa Sta. Rosa.

Nakakataba ng puso at nakakagalak na makita ang patuloy na pagalaw ng Diyos sa buhay ng mga kabataan. Ako man ay naka-base sa Maynila, nais kong ipaalam sa inyo na kasama kayo sa aking mga panalangin.

Nawa'y patuloy kayong magpagamit sa Kaniya sa lahat ng pagkakataon. Maslumalim pa kayo sa Kaniyang Salita at patuloy na ibabad ang inyong mga sarili sa presensya ng Kaniyang Espiritu.

Ipagkakatiwala ko sa inyo ang lahat ng mga dumalo sa inyong youth event. Nawa'y masamahan niyo silang lahat sa higit na pagkakilala kay Hesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Alam kong may mga buhay na nabago ng Diyos sa natapos na event. Maging sensitibo sana kayo upang makita ang maraming pagkakataon upang tulungan ang mga kaibigang ito.

Tandaan niyo rin na malawak at sagana ang ani ng Panginoon pero marami pang mangagawa ang kinakailangan. Dalangin kong bawat isa sana sa inyong fellowship ay hindi lang maging attendee or spectator kundi lahat kayo'y maging mga disciples na nag-aalab para kay Hesus. Patuloy ninyong ibahagi ang Mabuting Balita na ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Hesus sa grasya at pagtitiwala sa Kaniya.

I leave with you these exhortations from Paul to the young minister Timothy:

Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith and in purity. (1 Timothy 4:12)

Preach the Word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage--with great patience and careful instruction. (2 Timothy 4:2)

God bless you all!

In Christ,You can read and download my talk HERE.

Next Next

0 comments:

Post a Comment