Pinaikling Komentaryo ni Matthew HenryMababasa rito ang pinaikling komentaryo ni Matthew Henry ng buong Biblia. Layunin ng may-ari ng "blog" na tulungan ang mga seryosong mag-aaral ng Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasalin ng gawa ni Henry sa Filipino. Maliban dito, nagdagdag din ang may-ari ng ilang impormasyon na higit pang magpapalawak sa kaalaman ng mambabasa. Dalangin niyang magamit ito sa paglagong espiritwal ng mga mananampalataya, pati na rin sa paghahasik pa ng katotohanan ng Banal na Kasulatan sa Pilipinas.


BAGONG TIPAN

Mateo          1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
                     21  22  23  24  25  26  27  28

0 comments:

Post a Comment